Pulsar BHP

Każdy pracownik na początku swojej drogi zawodowej w nowej firmie obowiązkowo musi przejść szkolenie BHP.

Jest to tzw.

szkolenie wstępne. Bez niego nie może on zostać dopuszczony do pracy. I nie ma tutaj znaczenia fakt, czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, czy też na przykład umowy zlecenie. Później niektórzy pracownicy muszą dodatkowo przejść okresowe szkolenia BHP, zależne od stanowiska. Ich częstotliwość regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Dodatkowe szkolenia mogą być prowadzone poprzez np. seminarium online. Samo szkolenie nie musi być zorganizowane w siedzibie pracodawcy i prowadzone przez jego pracownika.

Outsourcing BHP, czyli prowadzenie szkoleń przez firmy zewnętrzne od dawna nie jest już niczym dziwnym, a coraz więcej firm decyduje się skorzystać z pomocy zewnętrznych specjalistów przy prowadzeniu szkoleń.

Pamiętać trzeba, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
I to on poniesie odpowiedzialność, jeśli nie zachowa odpowiednich terminów przeprowadzania oraz rodzajów szkoleń.Przyjmując się do jakiegokolwiek zakładu pracy, musimy przejść odpowiednie szkolenia BHP.

BHP - czyli bezpieczeństwo higieny pracy, to bardzo ważny czynnik, który powinien być brany pod uwagę w każdej szanującej się firmie.

Bez takiego przeszkolenia, żaden pracownik nie powinien podejmować działań na danym stanowisku.

Nawet przy zwykłym obchodzie zakładu, gdzie wydawałoby się, że nic nam się nie stanie, może dojść do zagrożenia.
Dlatego też jest to takie ważne.

Aby takie szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo, należałoby wykluczyć wszelkie nieprawidłowości.

Bardzo dużo osób prowadzących działalność gospodarczą, decyduje się na zatrudnienie własnych szkoleniowców w tym względzie, licząc na tańsze rozwiązanie.

Nie wszystko jednak co tańsze jest dobre.

Outsourcing BHP.

To rozwiązanie zapobiega niezależność pomiędzy pracodawcą, a szkoleniowcem ponieważ zatrudniamy wówczas osoby do przeprowadzenia tych zajęć z innego zupełnie źródła, a co za tym idzie wykluczamy wszelkie powiązania i mamy pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami.Kogo mógłby zainteresować outsourcing bhp czy też w ogóle szkolenia bhp? Otóż, okazuje się, że sporą grupę klientów.
Dlaczego? To jasne, ponieważ tego typu szkolenia muszą regularnie odbywać wszyscy, którzy pracują.
Pracodawcy są zobowiązani zapewnić szkolenia bhp i nie ma od tego żadnych ulg.
Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie priorytetowe i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. W każdym zawodzie obowiązują inne przepisy w tym względzie, ale jedno jest wspólne: szkolenia bhp muszą się co jakiś czas odbywać, a pracownicy muszą obowiązkowo brać w nich udział.
Okazuje się, że na naszym rynku bez najmniejszego kłopotu znajdziemy sporo firm, które profesjonalnie zajmują się organizacją szkoleń, nie tylko bhp.

Tak więc, jeśli tylko ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, ma realne szanse na to, żeby takową pomoc po prostu uzyskać.

Na zakończenie niniejszych rozważań dodajmy jeszcze, że szkolenia to również doskonały sposób na zdobycie dodatkowych umiejętności czy też na podniesienie swoich kwalifikacji.Obecnie szkolenie BHP jest niezwykle ważne w praktycznie każdej branży, nie tylko związanej z niebezpiecznymi zajęciami, takimi jak praca na wysokościach, na budowie, w górnictwie itp.

Szkolenia BHP są istotne także dla innych zawodów, nawet pracy biurowej.

Oczywiście przestrzeganie zasad BHP jest ważne we wszystkich zawodach, ale najważniejsze dla prac, przy których nieuwaga grozi śmiercią lub kalectwem. Do niezwykle niebezpiecznych należy zawód rolnika, który obsługuje wiele skomplikowanych maszyn, a także pracuje przy dużych, kilkuset kilogramowych zwierzętach, które mogą zrobić krzywdę człowiekowi. Pracodawcy w różny sposób starają się, aby ich pracownicy zapoznali się z przepisami BHP.
Niektórzy wysyłają ich na szkolenia, inni zatrudniają w firmie fachowców od przepisów BHP, jeszcze inni wynajmują specjalną firmę, która robi szkolenia.
Jest to outsourcing BHP. Każda z tych opcji jest dobra, a wybór należy do pracodawcy i często zależy od tego, ile osób pracuje w danym przedsiębiorstwie.Artykuł pomimo swojego tytułu nie będzie dotyczył tylko korporacji. Przejmowanie strategii dużych firm przez te mniejsze przedsiębiorstwa należy do pozytywnych praktyk. Jedną z pierwszych kwestii do omówienia jest outsourcing bhp jako przykład możliwości szkoleniowych. W każdej firmie, zgodnie z kodeksem pracy, muszą być przeprowadzane szkolenia bhp. Dotyczy to zarówno świeżo zatrudnionych pracowników, jak i tych już pracujących od pewnego czasu. Szkolenia bhp trzeba bowiem okresowo ponawiać.

Tutaj pojawia się problem, ponieważ outsourcing bhp pomaga w przeprowadzaniu takich szkoleń.

Takie organizacje często pobierają dość wysokie opłaty za szkolenia bhp przeprowadzane w danej firmie.

Zatrudnienie szkoleniowca na osobnym etacie jest oczywiście racjonalnym rozwiązaniem.

Po odbyciu analizy kosztów decyzja o zatrudnieniu takiego specjalisty może zostać podjęta.

Nie należy zapominać o tym, że każdy pracownik generuje pewne koszty i czasem mogą one przewyższyć koszty wynajęcie firm zewnętrznych oferujących outsourcing bhp.Pulsar BHP .

Dodane: 12-02-2020 12:04

Widok do druku:

Pulsar BHP